Close navigation

Over

Wie in Otegem door de lege panden van Deweer Gallery loopt, voelt zich een beetje licht. In zijn verbeelding ziet hij de galerie zoals die voordien was. De ruimtes vullen zich met schaduwen van  kunstwerken en kunstenaars, van sfeervolle vernissages en rijkelijke tentoonstellingen - een happening waarvoor je zowat de hele zondagnamiddag vrij hield. 

Begin september 2019 kondigen de broers Bart en Gerald Deweer een wending aan. Met het oog op heroriënteren slaan ze een bladzijde om van het familieverhaal Deweer. Een ommekeer die zij verrassend en met onverwachte invalshoek benaderen. De collectie moderne en hedendaagse kunst die familie Deweer in ruim 40 jaar heeft opgebouwd, wordt ondergebracht in Deweer Gallery Estate. De samenwerking met de Antwerpse KETELEER GALLERY wordt hiermee concreet.  

Het einde van een chapiter luidt de start in van een nieuw concept. Bart en Gerald Deweer vatten al snel het idee weer op om de beschikbare galerieruimtes een nieuwe bestemming te geven. Een interactief proces waarbij kunst en beleving op elkaar inwerken wordt de voedingsbodem van PLATFORM 6a. Met dit concept openen Bart en Gerald Deweer de deuren van hun site voor art events met als doel een levendige mix te creëren tussen privé- en bedrijfscollecties, kunstenaars, galeries, mensen uit de designwereld en andere kunstvormen. Zo krijgen deze mensen de kans om exclusieve activiteiten in situ te organiseren waardoor de locatie weer de betekenis verdient waarvoor ze bestemd was. Ze verwelkomen hun klanten en/of relaties op een plek die getuigt van een rijk kunstverleden.

PLATFORM 6a wordt een concept gevoed door diversiteit. De hele site wordt immers opgesplitst in verscheidene belevingsruimtes. De galerieruimtes op het gelijkvloers worden voor een ruime periode verdeeld onder kunstverzamelaars Marc Coucke (Room 1) en Tanguy & Bieke Van Quickenborne (Room 2). Werk uit eigen collectie wordt gedurende heel die periode openlijk getoond en afwisselend gecureerd. Voor de ruimtes die Vanquickenborne inneemt, ontfermt Philippe Van Cauteren zich voor de eerste presentatie over de kunstcollectie. Met dit nomadisch galerieconcept wordt het verzamelde werk buiten de privécontext geplaatst. Het publiek maakt kennis met buitengewone kunstwerken, in een bijzonder kader.        

Op 2 oktober 2020 opent PLATFORM 6a de deuren. In de lobby van de site, waar tevens de events zullen plaatsvinden, loopt een tijdelijke tentoonstelling van de jonge kunstenaar Sybren Vanoverberghe. Deweer Gallery Estate wil jong talent waar ze enorm in geloven de kans bieden om zich voor te stellen aan het grote publiek. Bovendien wordt de galerieruimte op de bovenverdieping (Room 3) voorzien van minstens 2 grote exposities per jaar, ingevuld door KETELEER GALLERY en Deweer Gallery Estate. Hier zal een mix getoond worden van beide.

Het idee rond het concept PLATFORM 6a ontstond bijna organisch, als een uitbreiding, waarmee de broers Deweer het publiek (en de kunstentourage) confronteren met wat hun interpretatie is van ‘kunst beleven’. Een initiatief van symbolische waarde, vermits het aansluit bij de ware identiteit van het familiebedrijf om vanuit een passie voor kunst mensen samen te brengen.


Kathy de Nève, juni 2020